Romanya Resmi Dili ve Eğitim Dili


            Romanya’da eğitimin zorunlu olan kısmı ilkokul ve ortaokul eğitimi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlkokul derslerinde dersler arasında dil ve iletişim, matematik, doğa bilimleri, insan ve toplum, sanat, beden eğitimi, teknoloji, danışmanlık ve rehberlik yer almaktadır. Ana dersler Rumence olarak gerçekleştirilirken yabancı diller Romanya tarihi ve beden eğitimidir. Eğitim hayatında da Rumence’den yararlanılmaktadır.

            Romanya’da orta öğretim sonrası yükseköğretim, üniversite kolejlerinde verilen kısa süreli eğitimi üniversiteler ( 2 yıldan 3 yıla kadar), enstitüler veya akademilerde verilen uzun süreli eğitimi (4 yıldan 6 yıla kadar) resmi eğitim dili olarak Romence olarak görmektedirler. Ancak hangi kademede eğitim veriliyor olursa olsun tüm eğitim öğretim düzeylerinde az sayıdaki öğrenci gruplarının dillerinde de eğitim- öğretim yapılmaktadır. Macarca, Almanca, Sırpça, Ukraynaca, Çekce, Hırvatça, Türkçe, Romani.

            Romanya’da üniversite eğitimi esnasında İngilizce hazırlık okuma zorunluluğu bulunmamaktadır. Romence dilinde eğitim görürken İtalyanca ve Fransızca ile hemen hemen Romence ile aynı şablona sahip diller olduklarından bir dilde eğitim görürken diğer iki dili de öğrenme imkânı elde etmiş olabileceksiniz. Romenlerin resmi dili Romence olarak bilinmektedir.

Romanlar arasında resmi dili Macarca ve Almanca dillerinden de yararlanarak konuşanlar bulunmaktadır. Romenler arasında Çingenlerde yer aldığı söylemleri bulunmaktadır. Bu kişilerde resmi dil olarak kabul edilen dillerden herhangi birini konuşma hakkına sahiptirler.