Bükreş Müzik Üniversitesi


Bükreş Müzik Üniversitesi, Modern dünyanın hızla değişen dinamik, benzersiz birleşimini sunmaktadır. Bu başarı alanlarında uzman öğretim elemanları ve düzenli eğitimi sayesinde Avrupa’dan Dünya çapında tanınmasında en büyük etken olmuştur.1864 yılında kurulan Bükreş Müzik Üniversitesi,  Romanya Prensi Prensi Alexandu Ioan Cuza tarafından Müzik ve drama Konservatuarı olarak açılmıştır. Romanya Yüksek Öğretim sistemimin önemli bir parçası olan Bükreş Müzik Üniversitesi binası ve mimari yapısı ile ülkenin en değerli miraslarındandır.

Bükreş’in merkezinde 33. Stirbei Voda Caddesi üzerinde bulunan Üniversite özel bir konuma sahiptir. Bükreş Müzik Üniversitesi Avrupa-Güney-Doğu arasındaki en önemli müzik kurumlarından biri olma statüsünü kazanmıştır. Üniversite özellikle eleştirel düşünme, yaratıcılık, düşünce özgürlüğü öğrenci ve öğretim elemanlarının mesleki gelişim teşvikleri ile ilgilendi. 2000'den fazla lisans öğrencileri 2011-2012 akademik yıl boyunca eğitim aldı. Yüksek Lisans Çalışmaları ve çeşitli müzik alanlarında Doktora Çalışmalarına katılan 300'den fazla mezun olmuş öğrencilerin de katılımı olmuştur.

Bükreş Müzik Üniversitesi, Uluslararası eğitim sistemine daha iyi entegre olabilmek için girişimlerde bulundu. Son zamanlarda geleneksel müzik, Modern müzik caz-pop ve kilise müziği ile yeni gelişmeler ekledi. Sahne Sanatları Fakültesi (tüm klasik enstrümanlar ve ses) ve Kompozisyon, Müzikoloji ve Müzik Eğitim Fakültesi olmak üzere Üniversite iki fakülteye ev sahipliği yapmaktadır. Müzik Akademisi olan Üniversitenin ismi 1997 yılında Yeni isminin kabulü ile Ulusal Bükreş Müzik Üniversitesi ismini almıştır.