Romanya Ekonomisi


Polonya’dan sonra Orta ve Doğu Avrupa’nın en gelişmiş ve en büyük ikinci pazarına sahip olan Romanya’da, iktisadi olarak dış ticarete önem kazanmıştır. IMF, Dünya Bankası gibi pek çok kuruluş tarafından destek alan reformlara sahne olan Romanya ekonomisi aynı zamanda yatırımcılar için de kısa, uzun ve orta vadede cazip hale gelmiştir.

Romanya ekonomisinin %80’lik dilimini tarım oluştururken, %8’i ise endüstri odaklıdır. Milli gelirin %40’ı tarımdan elde edilmektedir. Tahıl üretiminde dünyada sayılı ülkeler arasındadır. Mısır, arpa, buğday, şekerkamışı ve üzüm en önemli tarım ürünleridir. Balıkçılık da bir diğer önemli ekonomik gelir kaynağıdır.

Petrol de dâhil çok sayıda enerji kaynaklarına sahip olması Romanya ekonomisinin bel kemiğini oluşturur. Kömür ve doğal gaz ekonomik açıdan en önemli diğer enerji kaynaklarıdır. Sahip olduğu zengin kaynaklar sayesinde, kendi kendine etmeyi başarabilen ülkeler arasındadır. Romanya’daki enerji üretimi büyük bir istihdam kaynağı yaratmakla beraber, işsizlik rakamlarının da düşmesine neden olmaktadır.

Romanya ekonomisinin %29’luk kısmını sanayi oluşturmaktadır. Bunu, %12 civarındaki bir oranla tarım ve ormancılık izlemektedir. %10 ulaşım ve haberleşme ve %11 civarındaki turizm sektörü de ekonominin diğer önemli besleyici unsurlarıdır.

Romanya’nın dünyaya ihraç ettiği başlıca ürünler arasında, gıda, içecek, tarım ürünleri, mineraller ve kimyasal maddeler, yakıtlar, tekstil ürünleri ve makineler gelmektedir. Romanya ekonomisine katkıda bulunan ihracat ilişkilerinin başını %15 ile İtalya çekmektedir. Ardından %14’lük bir oranla Almanya, %9 civarı Rusya Federasyonu ve %7 ile Fransa takip etmektedir.