Alba Lulia 1 Aralık 1918 Üniversitesi


            Alba Lulia Orta Romanya’nın batısında bir kent olarak bilinmektedir. Alba Lulia Üniversitesi Romanya’da 1991 yılında ortak yükseköğretim ve araştırma kurumuna bağlı olarak kurulmuştur.

Romen anayasa ve üniversite beyannamesine bağlı olarak ulusal yükseköğretim sistemine entegre edilmiş bir kurumdur. 1 Aralık 1918 yılında kurulan bu üniversite adına bugün Romanya da büyük birlik günü olarak kutlanmaktadır.


            Alba Lubia Üniversitesi 4 ana fakülteye sahiptir. Bu fakültelerin bölümleri ise şunlardır: Geçmiş ve filoloji, Ortodoks teoloji, hukuk ve sosyal bilimler ve bilimler. Bu bölümlerde yükseköğretim görülmektedir.

Arkeoloji ve tarih bilimi filoloji fakültesine bağlı olarak eğitim vermektedir. İyi uzmanlarla donatılmış arkeoloji ve modern araştırma laboratuarları ve ekipmanları ile yüksek kalitede eğitim verilmektedir. Arkeoloji ve tarih bölümünde arkeolojik kazı çalışmaları yapılmaktadır ve doku koleksiyonlarından oluşan evler bulunmaktadır.

            Alba Lulia Üniversitesi 2008 yılında ilk defa yapısal fonlara erişmiştir. Alba Lulia Üniversitesi yapısal fonlar tarafından finanse edilen 25 projesini hayata geçirmiştir. Üniversite kapsamında yapılan bilimsel araştırmalar stratejik planlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

Gelecek adına yaşamsal ürünler üreten, ekonomik faaliyetlerde bulunan üniversite sosyal süreçler ve modelleri yenilik yeteneğine bağlıdır. CMCDI teknoloji transfer faaliyetleri ile üniversitede yenilikler sunmaktadır. Teknoloji transferi süreci boyunca üniversite kendi yapıları araştırma sürecini 3 aşamada gerçekleştirmektedir. Sosyo ekonomik kuruluşlar bilgi akışının gerçekleştirilmesinde yardımcı olmaktadır. Bilgi akışı yenilik, pazarlama ve adaptasyon süreci ile gerçekleşmektedir.

Romanya’da saygın ve prestijli bir üniversitede eğitim görmek ve hayallerinize ulaşmak istiyorsanız Eurostar Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık Merkezine başvurabilir ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.