Babes Bolyai Üniversitesi


            Romanya’nın en büyük üniversitelerinden biri olan Babes- Bolyai Üniversitesi 1581 yılında kurulmuştur. Gerek eğitim olanakları gerekse dünya üzerindeki saygınlığı ile gözde olan bir üniversitedir. 21 fakülteden oluşan üniversite geniş bir alan yayılmış fakülte binalarından meydana gelmektedir. Elli binden fazla öğrencisi olan Babes- Bolyai Üniversitesi’nde 1800’e yakın akademik personel görev almaktadır.

            Üniversitenin ana binası ve kütüphanesi Cluj-Napoca şehir merkezinde yer almaktadır. Çok fazla yabancı öğrenci tarafından tercih edilen üniversite en iyi üniversite ödülünün de sahibidir. Babes- Bolyai Üniversitesi’nde seçtiğiniz birçok bölümün eğitim dili İngilizce olmaktadır.
Üniversitede lisans, yüksek lisansa, doktora ve teklif çalışmalarını yapabilme imkânı bulunmaktadır. Genel olarak Romence eğitim verilse de isteyen öğrenciler Fransızca, İngilizce ve Almanca olarak da eğitim alabilmektedir. Üniversiteye girebilmek için ülkemizdeki lisans yerleştirme sınavlarına girmenize gerek olmamaktadır.
Babes-Bolyai Üniversitesi okul puanı ve alan yeterliliklerini esas alarak öğrenci seçimi yapmaktadır. Bölümler genellikle 3 yıl olmakla beraber bazı bölümler 4 yıldır. Üniversitenin birçok üniversite ile işbirliği bulunduğundan öğrenci değişim imkânları bulunmaktadır. Şehirde üniversite öğrencilerinin kalabilmesi için çok sayıda öğrenci yurdu bulunmaktadır. Dileyen öğrenciler öğrenci evlerini de tercih edebilirler.

Konaklama, yeme, içme ve ulaşım ortalama olarak 500 Euro gibi bir rakama denk gelmektedir. Üniversite harçları da 2000- 3000 Euro arasında değişmektedir. Üniversite başvuruşları Mayıs- Ağustos ayları arasında olmaktadır.

 

Üniversitenin Bölümleri

Bölüm

Süre (Yıl)

Eğitim Dili

THE FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATICS

 

 

Mathematics(Matematik)

3

Rom

Mathematics and Informatics(Matematik ve Bilişim)

4

Rom

Informatics(Bilişim)

3

Rom / ENG

Information Engineering( Bilişim Mühendisliği)

4

Rom / ENG

THE FACULTY OF PHYSIC(FİZİK FAKÜLTESİ)

 

 

Physics (Fizik)

3

Rom

Medical Physics(Tıbbi Fizik)

3

Rom

Physics and Informatics (Fizik ve Bilişim)

3

Rom

Environmental Physics (Çevresel Fizik)

3

Rom

Tecnological Physics(Teknolojik Fizik)

4

Rom

Medical Engineering (Tıbbi Mühendislik)

4

Rom

THE FACULTY OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING(Kimya ve Kimya Mühendisliği Fakültesi)

 

 

Chemistry (3 years, full time)(Kimya)

3

Rom

Organic Substances Chemistry and Engineering(Organik Maddeler Kimyası ve Mühendisliği)

4

Rom

Petrochemistry and Carbochemistry(PetroKimya ve KarboKimya)

4

Rom

The Engineering and Chemistry of Anorganic Substances and Environmental Protection(Organik Olmayan Maddelerin Kimyası ve Çevre Koruma)

4

Rom

Science and Engineering of Oxydic and Nanometric Materials,

4

Rom

Biochemical Engineering(Oksidik ve Nanometrik Materyaller Bilimi ve Biyokimya Mühendisliği)

4

Rom

Engineering and Informatics of Chemical and Biochemical Processes (Kimyasal ve Biyokimyasal Süreç Mühendisliği)

4

Rom

Alimentary Chemistry and Biochemical Technologies(Gıda Kimyasalı ve Biyokimyasal Teknoloji)

4

Rom

Environmental Chemistry (Çevresel Kimya)

3

Rom

Engineering and Environmental Protection in the Chemical and Petrochemical Industry(Kimyasal ve Petrokimyasal Endüstride Çevresel Koruma ve Mühendislik)

4

Rom

Economic Engineering in the Chemical and Materials Industry(Kimyasal Madde Endüstrisinde Ekonomi Mühendisliği)

4

Rom

THE FACULTY OF BIOLOGY AND GEOLOGY(Biyoloji ve Coğrafya Fakültesi)

 

 

Biology(Biyoloji)

3

Rom

Biochemistry (Biyokimya)

3

Rom

Ecology and Environmental Protection(Ekoloji ve Çevre Koruma)

3

Rom

Geology(Jeoloji)

3

Rom

Geological Engineering(Jeoloji Mühendisliği)

4

Rom

Industrial Biotechnologies(Endüstriyel Biyoteknoloji)

4

Rom

THE FACULTY OF GEOGRAPHY(Coğrafya Fakültesi)

 

 

Geograpy(Coğrafya)

3

Rom

Territorial Planning(Sınır Planlama)

3

Rom

Cartography(Haritacılık)

3

Rom

Hydrology and Meteorology(Hidroloji ve Meteoroloji)

3

Rom

Land Measurements and Land Register (Alan Ölçümü ve Alan Kayıdı)

4

Rom

THE FACULTY OF ENVIRONMENTAL SCIENCES(Çevre Bilimleri Fakültesi)

 

Rom

Environmental Science(Çevresel Bilim)

3

Rom / ENG

Environmental Geography (Çevresel Coğrafya)

3

Rom

The Engineering of Biotechnical and Ecological Systems(Biyoteknik ve Ekolojik Sistem Mühendisliği)

3

Rom

Environmental Engineering (Çevre Mühendisliği)

4

Rom

THE FACULTY OF LAW(Hukuk Fakültesi)

 

 

Law (Hukuk)

4

Rom

THE FACULTY OF LETTERS(Edebiyat Fakültesi)

 

 

Romanian Language and Literature(Romen Dili ve Edebiyatı)

3

Rom

French Language and Literature(Fransız Dili ve Edebiyatı)

3

Rom

German Language and Literature(Alman Dili ve Edebiyatı)

3

Rom

Russian Language and Literature(Rus Dili ve Edebiyatı)

3

Rom

Italian Language and Literature(Italyan Dili ve Edebiyatı)

3

Rom

Spanish Language and Literature(İspanyol Dili ve Edebiyatı)

3

Rom

Norwegian Language and Literature(Norveç Dili ve Edebiyatı)

3

Rom

Japanese Language and Literature(Japon Dili ve Edebiyatı)

3

Rom

Chinese Language and Literature(Çin Dili ve Edebiyatı)

3

Rom

Korean Language and Literature(Kore Dili ve Edebiyatı)

3

Rom

Ethnology(Etnoloji)

3

Rom

Applied Modern Languages(Uygulamalı Modern Diller)

3

Rom

THE FACULTY OF HISTORY AND PHILOSOPHY(Tarih ve Felsefe Fakültesi)

 

 

History(Tarih)

3

Rom

History of Art (Sanat Tarihi)

3

Rom

Archeology(Arkeoloji)

3

Rom

Archiving(Arşivleme)

3

Rom

İnternational Relations and European Studies (Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları)

3

Rom

Ethnology(Etnoloji)

3

Rom

Library Economics and the Science of Information(Kütüphane Ekonomisi ve Bilişim Bilimleri)

3

Rom

Philosophy(Felsefe)

3

Rom

Ethnology(Etnoloji)

3

Rom

THE FACULTY OF SOCIOLOGY(Sosyoloji Fakültesi)

 

Rom

Sociology (Sosyoloji)

3

Rom

Anthropology(Antropoloji)

3

Rom

The Pedagogy of Primary and Preschool Learning (İlkokul ve Okul Öncesi Öğretmenliği)

3

Rom

THE FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES AND BUSINESS MANAGEMENT(Ekonomi Bilimi ve İşletme Fakültesi)

 

 

Management (İşletme)

3

Rom / ENG

Marketing(Pazarlama)

3

Rom

Finances and Banking((Finans ve Bankacılık)

3

Rom / ENG

Accounting and Management Informatics (Hesaplama ve İşletme Bilişimi)

3

Rom / ENG

International Bussiness(Uluslararası İşletme)

3

Rom

Agroalimentary Economics(Tarım ve Ürün Ekonomisi)

3

Rom

General Economics (Genel Ekonomi)

3

Rom

Commerce, Tourism and Services Economics(Ticaret, Turizm ve Servis Ekonomisi)

3

Rom

Firm Economics(Şirket Ekonomisi)

3

Rom

Statistics and Economic Foresight(İstatistik ve Ekonomik Öngörü)

3

Rom

Informatic Economics(Bilişim Ekonomisi)

3

Rom

THE FACULTY OF EUROPEAN STUDIES(Avrupa Çalışmaları Fakültesi)

 

 

International Relations and European Studies (Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları)

3

Rom / ENG

American Studies(Amerikan Çalışmaları)

3

Rom / ENG

European Administration (Avrupa Yöneticiliği)

3

Rom

Business Administration in the Hospitality Industry(Endüstriyel İş Yönetimi)  

3

Rom

THE FACULTY OF POLITICAL, ADMINISTRATIVE AND COMMUNICATION SCIENCES(Politika, Yönetim ve İletişim Bilimleri Fakültesi)

 

 

Political Sciences(Politik Bilimler)

3

Rom

Public Administration(Halk Yönetimi)

3

Rom / ENG

Journalism(Gazetecilik)

3

Rom

Communication and Public Relations(İletişim ve Halkla İliişkiler)

3

Rom

Advertising(Reklamcılık)

3

Rom

THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT(Fiziksel Eğitim ve Spor Fakültesi)

 

 

Physical and Sports Education (Fiziksel ve Spor Eğitimi)

3

Rom

Kinetotherapy and Special Motion (Kinetoterapi ve Özel Hareket)

3

Rom

THE FACULTY OF THEATRE AND TELEVISION(Tiyatro ve Televizyon Fakültesi)

 

Rom

Performance Arts – ACTING(Gösteri Sanatları-Oyunculuk)

3

Rom

Performance Arts  - STAGE DIRECTION(Gösteri Sanatları-Sahne Yönetimi)

3

Rom

Dramatic performances(Sahne Gösterisi)

3

Rom

Cinematography, Photography, Media (Sinemacılık, Fotoğrafcılık ve Medya)

3

Rom