Croiova Üniversitesi


            Croiova Üniversite Mart 1898 yılında kuruldu. 1848 yılındaki devrim eğitim hayatını olumsuz etkilese de üniversite tam anlamıyla 1898 yılında eğitim hayatına başlamıştır. Esasında bu üniversite öncelikle tarım alanında Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak eğitim hayatına aktif olarak başlamıştır.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile tarımsal faaliyetlere doğrudan katılımı teorik ve pratiği birlikte olmasını sağlamıştır. Ayrıca üniversite 302 hektarlık bir alana kurulmuştur. 1956 yılında ise 879 hektarlık bir arazi alarak mülkiyetlerini geliştirmiştir. Bunun yanı sıra Bahçe Bitkileri Fakültesi ile öğrenci sayısını arttırmayı ve ayrıca ülke ekonomi ve tarımına uzman yetiştirmeye başlamıştır.

Üniversite 1960 ve 1961 yıllarında dört fakülteyi bünyesine katarak büyümeye başlamıştır. Filoloji, Bilim-Kimya-Fizik Endüstriyel teorik uygulamalı kimya bölümü, Matematik Fakültesi ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.  1962 yılında üniversiteye Tarih ve Coğrafya Fakültesi eklemiştir. İlk yılında 269 öğrenci kabul eden bölüm kısa zamanda öğrenci sayısını 1542'ye yükseltmiştir.1957 yılında ise Elektrifikasyon Bölümü açarak fark yarattı. Görüldüğü üzere bu üniversite her bölümünde iyi bir geçmişe sahiptir. Böylece eğitim çıtası yüksektir. Özellikle ülkenin en çok öğretmen mezunu veren bir üniversite özelliğini taşımaktadır. Bilimsel ve idari personeli ile eğitimde uzmanlaşmış pedagojik eğitimde uzman bir üniversite özelliğini taşır. Eğitim hayatınıza prestiji bir üniversitede başlayarak geleceğiniz için mükemmel bir adım atmış olacak ve her zaman bir adım önde olacaksınız.
Bölümler, Tarım ve Bahçecilik, Otomasyon, Bilgisayar ve Elektronik ile Hukuk ve Yönetim, Ekonomi ve İşletme, Beden Eğitimi ve Spor, Elektrik Mühendisliği, Mekanik, Sosyal Bilimler, Hukuk ve Yönetim, Ekonomi ve İşletme, Beden Eğitimi ve Spor, İlahiyat, Uygulamalı Modern Diller, Uygulamalı matematik.