Galati Üniversitesi


                Romanya'da bilim ve kültürü sentezleyerek ayrıca aktif bilimsel araştırma yolunu eğitiminde temel olarak kullanan bir üniversitede eğitim görmek kariyer anlamında üst seviyelere çıkmaya olanak sağlamaktadır. Galati Üniversitesi, işte bu eğitim modeliyle her bölümden uzman yetiştiren prestijli bir üniversitedir.

Üniversite kültürel değerler ve sosyal bilim çalışmalarıyla ülke çapında bir merkez rol oynamaktadır. Ülkenin güney bölgesinde en büyük ve en önemli yükseköğretim kurumu olan Galati Üniversitesi teknolojik gelişmeler, sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalara yaptığı katkılarıyla lider bir kurumdur.

Bünyesinde yaklaşık olarak 18.000 öğrencisi ve 15 yüksekokul bulunmaktadır. Üniversite geliştirdiği stratejileriyle ve eğitim kalitesiyle ilk beş yıl içerisinde öğrenci sayısını iki katına çıkarmıştır. Avrupa çalışmaları uluslararası enstitüsü ile ortak çalışmalarında Fomar merkezleri kurarak sürekli eğitim konusunda organize olmuştur.
Üniversite uluslararası 41 projede yer almakta ve birçok ülke ile ortak projelerde çalışmaktadır. Erasmus programı ile öğrenci değişimi programları sayesinde birçok ülkeden öğrenciye eğitim vermektedir. Ayrıca üniversitede yüksek lisans ve doktora programlarına kabul aşamasında ülkemize göre şartlar daha kolaydır.

 Üniversitede Makine Mühendisliği Fakültesi, Gıda Bilimi ve Mühendisliği Fakültesi, Ekonomi ve İşletme Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp ve Eczacılık Fakültesi, Bilim ve Çevre Fakültesi, Gemi İnşaatı Fakültesi, Metalurji Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Çevre, Otomatik makinalar, Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi, Tarih, Felsefe ve İlahiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi, Beşeri Bilimler, İktisat ve Mühendislik Sınır Fakültesi bölümleri bulunmaktadır.