İash İon Lonescu de la Brad Tarım ve Veterinerlik


            İash İon lonescu de la Brad Tarım ve Veterinerlik Fakültesi kamu kurumu niteliğinde olup 1842 yılında kurulmuştur. Üniversitenin rektörü Gerard Jitareanu’dur. Akademik alanda birçok başarıya imza atmış olan İash İon lonescu de la Brad üniversitesinde 200 akademik personel bulunmaktadır. Üniversite de eğitim almak isteyen öğrenci sayısı 4261 kişidir. Romanya da kurulmuş olan bu üniversitenin EUA, AUF ve IAESTE kuruluşlarına üyeliği bulunmaktadır.

İash İon lonescu De La Brad üniversitesinde okuyanlar ziraat mühendisliği, tarım mühendisliği, ekonomi mühendisliği, beslenme ürünleri teknolojisi ve biyoloji mühendisliği alanlarında uzmanlık eğitimi alabilmektedirler. Ayrıca master alanında tohum üretim, bahçe dikim malzemeleri, tarımda alternatif teknolojiler, ziraat inceleme ve değerlendirme arazi bölümü, biyoloji koruması ve kullanımı ile ilgili genetik bilgiler bazında eğitim görerek çalışmalarını çeşitlendirebilmektedirler.

            İash İon lonescu de la Brad üniversitesi için farklı çalışmalar yapmak isteyenler için tarım çiftlikleri ve dernekler, kasaba salonları bölümü, çeşitli tarım alanları (sertifika verilmiş alanlar) tedarik edilmektedir. Agricola Cardaş sayesinde bir hayvan yetiştirme okulu niteliğinde eğitim veren üniversite koyun, domuz, sığır, at, arı ve balık gibi hayvanlar üzerinde çalışmalar da bulunmuştur. Üniversite 1951 yılından bu yana hayvancılık alanında kendini geliştirmek isteyen kişilerle beraber akademik eğitim vermektedir. Yıllar geçtikçe tarımsal sanayi alanında da çalışmalarını genişleten ve geliştiren üniversite hayvan didaktik çiftliklerinden yararlanmaları için akademik eğitim gören öğrencilerine çeşitli imkânlar sunmuşlardır.