Baia Mare Kuzey Üniversitesi


Baia Mare Kuzey Üniversitesi bir devlet üniversitesi konumunda olup her geçen yıl kendini geliştirmeye devam etmektedir. Bünyesinde 4 fakülte bulunan bu üniversitede kaliteli eğitim olanakları sunan eğitim uzmanları görev yapmaktadır. Mühendislik, ekonomi, filoloji, bilim, felsefe, kültürel çalışmalar, iletişim bilimleri, sosyal hizmet, ilahiyat ve güzel sanatlar alanında çalışmaları bulunan üniversitede iyi eğitim görmüş öğrenciler yetiştirebilmek amacıyla her türlü hizmet verilmektedir.

Baia Mare Kuzey Üniversitesi küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojisi alanlarında gelişme sağlayabilmek amacıyla çalışmalar düzenlemektedir. Bilgi tabanlı endüstriyel medeniyetler seviyesine ulaşabilmek amacıyla uzun süreli geçişlerle uzmanlık eğitimi programları eğitimi verilerek Avrupa ile uyumluluk sağlanmaya çalışılmaktadır (Romen eğitim hedeflerine ulaşılabilmek temel amaç olmaktadır). Bu eğitimlerle beraber kalkınma strateji planı benimsenmektedir. Eğitimler sayesinde Avrupa ve uluslararası rekabetle karşılaşarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz rekabetçi bir ortamda daha çok öğrenmeye istekli hale gelmektedirler.

Baia Mare Kuzey Üniversitesi bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde öğrencilerin sosyal destek sistemi geliştirmek ve rekabetçi yöne doğru bilimsel araştırmaya yönlenmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu yönlerde geliştirilen öğrenciler eğitim süreçlerinin sonunda işe alım potansiyellerinin ne derece arttıklarına tanık olacaklardır. Üniversite eğitimi boyunca öğrencilere kazandırılan diğer alışkanlıklar arasında yaratıcılık, mesleki yeterlilik, yaratıcılık ve dinanizm, ahlaki dürüstlük, kültür, açıklık yer almaktadır. İnsan kaynakları alanında uygulanan entegrasyon politikaları modern görüntüsü ile Romen Yükseköğretim programını detaylı bir şekilde kişilerin benimsemesine yardımcı olmaktadır.