Oredea Üniversitesi


            Oredea Üniversitesi Romanya da kurulan başarılı akademik kariyer sağlayabileceğiniz üniversiteler arasında yer almaktadır. Yaratıcılık, enerjik, aktif ve yenilikçi bir üniversite arıyorsanız hiç vakit kaybetmeden Oredea Üniversitesine başvuru yapmanız önerilmektedir. Öğretmenler, profesörler ve araştırmacıların yeni binalarda en son teknolojik araçlarla akademik eğitim olanağı sunması sizin bu üniversiteyi tercih etmenize ortam sağlamaktadır. Bu üniversitede çalışmakta olan öğretim görevlileri her daim öğrenciler ve toplum arasındaki bilgi, araştırma ve eğitim ortaklıklarını gözeterek eğitim verme amacı gütmektedirler.

            Oredea Üniversitesi bünyesinde 15 fakülte bulunmaktadır. Üniversitede akademik eğitim gören öğrencilerin geniş bir yelpaze de iş gücü piyasası koşullarına ve ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde esnek eğitim yapıları oluşturan üniversitemizin temel hedefi hayat boyu öğrenme sistemini sizlere aşılamaktadır. Eğitim kursları, lisansüstü uzmanlaşma kursları, lisansüstü dersler ve atölye çalışmaları yapılarak akademik eğitime destek verilmeye çalışılmaktadır. Üniversite kapsamında bulunan araştırma merkezleri sayesinde daima bilimsel araştırma ve bilimsel projeler üretilip yaşama katkı sağlanmaya çalışılmaktadır.

            Oredea Üniversitesi bünyesinde yapılan öğretim ve araştırma faaliyetleri sürekli genişletilen ve modern yapılara uygun dizayn edilmiş yerlerde gerçekleştirilmektedir. Üniversitedeki öğretim faaliyetleri laboratuarlar, konferans salonları, bilim ve araştırma merkezlerinden yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca üniversite bünyesinde spor salonları, kütüphane, kantin, yurtlar, öğrenci pansiyonları, bilgisayarlı modern tesisler de bulunmaktadır. Tüm bu donanımlar üniversitemizin tercih edilebilirliğini arttırmaktadır. Öğrencilerin boş zamanlarıkaliteli bir şekilde değerlendirebilmeleri açısından her türlü donanım üniversitemizin bünyesinde bulunmaktadır.